Pécsi Balettért Alapítvány

A Pécsi Balettért Alapítvány 2007 óta segíti a maga eszközeivel a Pécsi Balett társulatát. Alapítványunk missziója, hogy a Pécsi Balett és a 2021-ben megalapított társulatunk, a PB2Company magas szinten működhessenek és előadásaikat Pécs mellett a régió és az ország egyéb játszóhelyein is bemutathassák. 

A Pécsi Balettért Alapítvány fő támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Az alapítvány törekvése, hogy a balett, és táncművészet alkotóinak, előadóinak tudjon segítséget nyújtani, a Pécsi Balett és a PB2 Company társulat ismertségének bővítéséhez, továbbá a művészeti színvonal növeléséhez. Célja továbbá a fentiek megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány a bemutatkozás lehetőségét segítve minden olyan rendezvény, és bemutató megvalósítását segíti - a meglévő források igénybevétele mellett – ami a Pécsi Balett és a PB2 Company társulat, ill. a társulat táncművészeinek művészeti életben történő folyamatos jelenlétét, és sikerét biztosítja. Az alapítvány célja a fentiekkel összefüggésben, hogy állandó társulatot hozzon létre és működtessen, valamint meghívott művészekkel magas színvonalú előadásokat és rendezvényeket valósítson meg.

Az alapítvány a felsorolt célokhoz kapcsolódóan a következő közhasznú tevékenység(ek)et végzi: Előadó-művészet, előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, alkotóművészet, művészeti létesítmények működtetése, egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, táncelőadások létrehozása, bemutatók, fellépések, rendezvények, fesztiválok szervezése és lebonyolítása, a társulat különböző fórumokon és médiában történő reklámozása, az előadásokról film –és videofelvétel készítése és terjesztése, a társulat, táncművészek bel és külföldi utazásai anyagi és tárgyi feltételeinek megteremtése, belföldi és külföldi vendégművészek meghívása, ösztöndíjak nyújtása, tánctudományi tanulmányok, kiadványok készítése, oktatási tevékenység kifejtése, ill. oktatók meghívása, szakmai oktatás, egyéb oktatás, továbbképzés, kulturális képzés.

Az alapítvány a felsorolt közhasznú tevékenységeket a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi: előadó-művészeti szervezet támogatása; a művelődéshez való jog érvényre juttatásának elősegítése érdekében előadó-művészeti tevékenység, élő, jelen idejű előadó-művészeti alkotás népszerűsítése; tánc- és zeneművészet művelésének támogatása; az előadó-művészeti társulati értékteremtő munkájának támogatása; a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmény támogatása


PÉCSI BALETTÉRT ALAPÍTVÁNY

 • székhely: 7621 Pécs, József utca 15. 1.
 • elektronikus levelezési cím: pecsibalettertalapitvany@gmail.com
 • adószám: 18330209-2-02
 • nyilvántartási szám: 02-01-0001626
 • eljáró bíróság: Pécsi Törvényszék
 • statisztikai számjel: 18330209-9499-569-02
 • bankszámlaszám: 50800111-11185819
 • IBAN száma: HU14 5080 0111 1118 5819 0000 0000
 • SWIFT Kód: TAKBHUHB
 • jogállása: közhasznú
 • előadó-művészeti szervezet nyilvántartási száma: ESZ/658
 • képviselő: Vincze Balázs Attila kuratóriumi elnök

DOKUMENTUMOK

Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatkezelési szabályzat


2021 egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet
2021 kiegészítő melléklet
2021 szöveges beszámoló

2022 egyszerűsített éves beszámoló - mérleg
2022 egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - összköltség
2022 egyszerűsített éves beszámoló - kiegészítő és közhasznúsági melléklet
2022 szöveges beszámoló

2023 egyszerűsített éves beszámoló - mérleg
2023 egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - összköltség
2023 egyszerűsített éves beszámoló - kiegészítő és közhasznúsági melléklet
2023 szöveges beszámoló

Közlemény az SZJA 1% felhasználásáról (2022)

 

 


KÖSZÖNJÜK AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA / A KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁT!

A Pécsi Balettért Alapítvány

 • működését,
 • művészi céljainak megvalósítását,
 • ifjúságnevelési programját,
 • ingatlan vásárlását balett-terem kialakításának céljából,
 • a próbaterem felújítását,
 • a XV. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó 'Tánctalálkozó Plusz' programjának lebonyolítását,
 • a Táncközelben című ifjúságnevelési programsorozatnak megvalósítását 

2020-ban, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma / Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatta.

 


KÖSZÖNJÜK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁT!

A PB2 Company Trianon - egy magyar táncelégia című előadás megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta a 2023/24-es évadban.



A PB2 Company társulat bemutatkozó koreográfiájának létrehozását BREAKOUT címmel a Nemzeti Kulturális Alap támogatta 2021-ben.
A Breakout című előadás forgalmazását ugyancsak a Nemzeti Kulturális Alap Támogatta 2022-ben.


Fotó: Rajnai Richárd (PB2 Company: Trianon - egy magyar táncelégia)

Támogatók:

Kulturális és Innovációs Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Zsolnay Örökségkezelő NKft. Pécs Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvenc KM Kft.

Partnerek:

Pécsi Nemzeti Színház Nemzeti Táncszínház Müpa Magyar Táncművészek Szövetsége Rádió 1 Pécs Pécs FM Made in Pécs